PENSIJILAN MINYAK SAWIT MAMPAN MALAYSIA (MSPO)


Logo MSPO

ADAKAH ANDA PEKEBUN KECIL PERSENDIRIAN?

Jika anda memiliki kurang dari 40.46 hektar (100 ekar) kebun kelapa sawit, anda layak mendapat insentif pensijilan MSPO secara percuma.

Apakah MSPO?

Pensijilan Minyak Sawit Mampan (MSPO) merupakan skim pensijilan nasional di Malaysia untuk ladang kelapa sawit, pekebun kecil dan kilang pemprosesan minyak sawit.

WAJIB DAFTAR SEBELUM
31 DISEMBER 2020

Semua pekebun kecil persendirian dan pekebun kecil tersusun perlu mendaftar Pensijilan MSPO sebelum 31 Disember 2020.

Jika gagal mendaftar, anda berdepan pembatalan lesen MPOB.

Pencapaian MSPO

Semak status terkini pensijilan dan pencapaian MSPO dengan layari mspotrace.org.my

Pak Ya

FAEDAH MENDAFTAR MSPO

Faedah Mendaftar MSPO
Percuma:

Kos Pensijilan

Kos Latihan

Rak Bahan Kimia

Peralatan PPE

Papan Tanda Kebun

SOALAN LAZIM

Pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka.
Pensijilan MSPO diperlukan untuk memastikan produk sawit MALAYSIA yang dihasilkan adalah mampan dan dapat diterima di pasaran global.
Anda boleh menyemak dengan melayari laman web MSPO Trace oleh MPOCC di pautan
Logo MPOCC https://mspotrace.org.my/Smallholders_list .
Bentuk bantuan yang bakal diperolehi adalah seperti pembiayaan yuran pensijilan, latihan berkaitan MSPO, dan rak/stor penyimpanan bahan kimia.
RSPO adalah pensijilan yang dibangunkan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang diwakili oleh pemain industri sawit. Manakala pensijilan MSPO dibangunkan oleh kerajaan Malaysia yang mengambil kira kepentingan pengeluar sawit bersaiz kecil, sederhana dan besar.
Badan pensijilan yang mendapat akreditasi di bawah Jabatan Standard Malaysia. Badan Pensijilan dilantik oleh Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) yang akan menjalankan pengauditan MSPO. Namun, latihan berkaitan MSPO dan tunjuk ajar kepada pekebun kecil akan diuruskan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB).
Pekebun kecil perlu mendapatkan pengesahan daripada pejabat tanah berkenaan permohonan hak milik tanah.
Pekebun kecil persendirian yang mempunyai keluasan tanah kurang 100 ekar atau 40.46 hektar dan juga pekebun kecil di bawah agensi dan agensi milik kerajaan seperti RISDA, FELDA mendapat 100% insentif pensijilan.
MPOB berperanan membantu dalam penyediaan dokumen, seterusnya penyediaan latihan kepada ahli SPOC dan juga memberikan tunjuk ajar. Di samping itu, MPOB turut mempromosikan pensijilan MSPO di dalam dan luar negara.
Satu nama wakil sudah memadai bagi tanah tersebut untuk penyertaan dalam pensijilan MSPO.